• Агаар, орчны бохирдлыг датад суурилсан бүтээлч ажлаар олон нийтэд таниуллаа

    Агаар, орчны бохирдлыг датад суурилсан бүтээлч ажлаар олон нийтэд таниуллаа

    Олон нийтэд орчны бохирдлын талаар таниулах зорилготой #HAZEGAZER дата хакатоныг Европын холбоо, UNDP in Mongolia – НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр-ийн дэмжлэгтэйгээр People in Need, Zorig Foundation болон Сэтгүүл зүйн Инновац, Хөгжлийн Үүр төв хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Залуу сэтгүүлч, судлаач, оюутнуудын хамтарсан таван баг нийгэмдээ өөрчлөлт авчрах бичил төслийг хагас сарын хугацаанд хэрэгжүүлэхэд баг тус бүрд…

    Read More