Өгөгдөл татаж авах

HazeGazer платформын хэрэглэгчид эрүүл мэндийн талаар долоо хоног бүр тайлан илгээх боломжтой. Эдгээр тайланг дараа нь ажиглагдсан, тооцоолсон агаарын чанартай уялдуулна.

Энэ хуудас нь платформ дээрээс нэрээ нууцалсан судалгааны мэдээллийг шаардах боломжийг танд олгоно. Өөрийн имэйлийг болон өгөгдөлд зориулагдсан зорилгоо бөглөнө үү.

1-р үе шатанд цуглуулсан мэдээлэлд 2020 оны 11-р сараас 2021 оны 4-р сар хүртэлх нийгмийн эрүүл мэндийн тайлан багтана. Гэр бүлд амьсгалын замын өвчлөл гарсан эсэхийг асуусан эрүүл мэндийн тайлан ирүүлэхийг гэр бүлээс хүссэн. Гэр бүлийн тухай намтар мэдээлэл цуглуулсан.

Агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн талаар дүгнэлт гаргахын тулд энэ өгөгдлийг агаарын чанартай холбож болно.

Өгөгдлийг татаж авахын тулд доорх маягтыг ашиглана уу.


2-р үе шатанд цуглуулсан мэдээлэлд Улаанбаатар хот орчмын ус, хөрсний дээжийг багтаасан болно. Өгөгдлийг татаж авахын тулд доорх маягтыг ашиглана уу.


ЦУОШГ-аас 2017-2021 оны ус, хөрсний бохирдлын ПИН кодыг гаргажээ. Та доорх маягтыг бөглөж татаж авах боломжтой.


HazeGazer-д зориулсан дулааны зураглалыг одоогийн агаарын чанар, мөн дээрх 2-р шатны өгөгдлийг ашиглан үүсгэсэн. Та Github дээрх код болон одоогийн дулааны зураглалыг эндээс олох боломжтой.